.:.:.:. روانشناسی .:.:.:.

مدیریت زمان در زندگی زناشویی

  • کد کالا : 11097

انتشارات نسل‌نواندیش منتشر کرد: زندگی زناشویی امروز بدون هدف‌گذاری وبرنامه ریزی مدرن و مکتوب به ثمر نمی‌نشیند. سال‌های زیادی با زن و شوهرها مشاوره کردم و نقص برنامه‌ریزی را یکی از نقطه ضعف‌های آنان در زندگی مشترک یافتم. زن‌ها و مردهایی که آرزوهایی زیادی دارند اما آن‌ها را مدیریت زمان نکرده‌اند و بعد از مدتی سرخوردگی تمام وجود آن‌ها را تصاحب می‌کند؛ لذا بهتر دیدم تجربیاتم را به رشته تحریر در بیاورم و سرآغاز بحث مدیریت زمان در زندگی زناشویی در فرهنگ ایرانی باشم؛ باشد که قبول افتد و زمینه بحث زندگی امروز خود بدانند، آن را آموزش و آن‌گاه در دراز مدت آثار مثبتش را در تحقق آرزوها و رویاهایشان ببینند.

قیمت برای شما: 159000 ریال
×
Scroll