.:.:.:. روانشناسی .:.:.:.

چرا آدم های خوب کارهای بدمی کنند

  • کد کالا : 13156

بسیار پیش آمده که آدم‌های خوب دور و برمان را در حال انجام کارهای بد ببینیم! کارمند محترمی که سال‌ها یک مسیر مستقیم را از خانه به محل کار می‌رفته و بعد در آخرین سال کاری او را به جرم اختلاس می‌گیرند. خانم خوبی که ده سال با همسرش زندگی کرده و مادری مهربان برای سه فرزندش بوده و در اوایل میانسالی خبر خیانتش را می‌شنوید.
چرا آدم‌های خوب کارهای بد می‌کنند؟

چرا در حالی که بسیار فرشته‌وار زندگی می‌کنیم بخش‌هایی در وجودمان هست که شبیه به دیو ما را به قهقهرا می‌برد و در یک لحظه تمام آنچه روزها برای ساختنش تلاش کرده‌ایم‌ با یک فریاد بر سر معشوقه‌مان، با تن دادن به یک وسوسه زیر سوال می‌برد و ما در لحظه‌ای بخشی از وجود خود یا اطرافیانمان را می‌بینیم که هرگز خیال وجود داشتنش را هم نداشته‌ایم؟
دبی فورد معتقد است که باید درک کنیم که انسان جمع اضداد، مجموع خوب یا بد، روشنایی و ظلمت، ضعف و قدرت، استعداد و حماقت است و تمامی آدم‌ها بالقوه تمام صفات و خوب و بدی که می‌توانید تصور کنید در خود دارند؛ روندی رو به رشد در شخص آغاز خواهد شد. هر صفتی که در دیگران می‌بینید از قتل و تجاوز گرفته تا وقف شدن برای یک خیریه در ما وجود دارد. وضعیت آدمی در هر لحظه در یکی از این دو قطب است.
این دوگانگی همیشه با انسان خواهد بود. انکار کردن آن، انکار کردن کمال و خود حقیقی ماست. پی بردن به این حقیقت که هر چقدر آدم خوبی باشید، ظرفیت انجام زشت‌ترین کارها و مخرب‌ترین رفتارها را داریم، مستلزم تلاش فکری و معنوی بسیار است. تنبلی روانی سبب می‌شود ما خود را خوب تصور کنیم و همه‌ی بدی‌ها را به طرف دیگران روانه کنیم.
از نکات مهمی که در این کتاب به آن پرداخته شده این است که در واقع آنچه بیرون از ما در جریان است و ما را به قضاوت وا می‌دارد، همان نقطه سرکوب شده‌ درونی ماست. جنگی از درون که نمود بیرونی‌اش موجب عصبانیت و ناراحتی ما می‌شود. در لحظه‌ای که به زنی نگاه می‌کنیم و به خیانتش افسوس می‌خوریم در واقع همان بخش درونیمان را کتک می‌زنیم. شما بی شک در خود زنی خیانت‌کار دارید که قضاوت و سرکوبش کرده‌اید و درست به همین دلیل به خود اجازه می‌دهید نمود بیرونی‌اش را قضاوت کنید. درون ما هر خصوصیتی که در انسان می‌شناسیم وجود دارد. اگرچه ممکن است ما از وجودشان بی خبر باشیم اما باید بدانیم ما معرفی از پلیدترین ویژگی‌های انسانی تا متعالی‌ترین‌شان هستیم که ممکن است هر لحظه و هر جا خود را نشان دهند.

قیمت برای شما: 380000 ریال
×
Scroll