.:.:.:. روانشناسی .:.:.:.

رازچگونه زندگی رامعجزه باران کرد؟

  • کد کالا : 13157

 راز بی‌تردید، در طی دهه‌گذشته، به شیوه‌ای انکار ناپذیر در زندگی میلیون‌ها تن از انسان ها در سرار جهان تاثیر گذاشته است. راندا برن برای نخستین بار در این کتاب کوشیده است. مجموعه‌ای بی‌نظیر را از انگیزه‌بخش‌‌ترین و تقویت‌کننده‌ترین داستان‌های واقعی درباره تاثیر‌گذاری راز مطرح کند. این داستان ها از میان نامه‌های فراوان انسان‌هایی همچون شما انتخاب شده‌اند که در طی دهه گذشته کوشیده‌اند راهکارهای راز را به کار ببرند. این کتاب دراین باره است که بسیاری از انسان‌ها با به کارگیری راهکارهای راز چگونه توانسته‌اند امورمالی، وضعیت سلامتی، چگونگی روابط، امور خانوادگی و شغلی‌شان را بهبود ببخشند. این کتاب همچنین به شما نشان می‌دهد که چگونه می‌توانید کل زندگی‌تان را با به کارگیری تاثیرگذارترین قانون هستی به شیوه‌ای مثبت و سازنده تغییر دهید. قانون جذب به راستی نیروی انگیزه و باور شما را تقویت می‌کند و به این وسیله در عملکردتان نیز تاثیر می‌گذارد. فقط شما می‌توانید تصمیم بگیرید چنین قانونی را به نقع خودتان به کار ببرید. 

قیمت برای شما: 449000 ریال
×
Scroll