.:.:.:. روانشناسی .:.:.:.

دیکتاتور

  • کد کالا : 13180

تاب دیکتاتور نوشته رابرت هریس، داستان پانزده سال آخر زندگی سیسرو، سیاست‌مدار برجسته رومی است که گمان می‌رود منشی‌اش تیرو آن را به شکل زندگی‌نامه نوشته است.

این که مردی مانند تیرو وجود داشته و چنین کتابی را نوشته، از واقعیت‌های مسلم تاریخی به شمار می‌رود. او در ملک خانوادگی سیسرو، بَرده به دنیا آمد و سه سال جوان‌تر از اربابش بود؛ اما به نقل از سنت جروم او بسیار بیشتر از او عمر کرد و به صد سالگی رسید.

قیمت برای شما: 369000 ریال
×
Scroll