.:.:.:. ادبیات و تاریخ .:.:.:.

امیرکبیر و ایران

  • کد کالا : 13237

فریدون آدمیت که به سال ۱۲۹۹ هـ . ش دیده به جهان برگشود و در سال ۱۳۸۷هـ .ش چشم از دنیا فرو بست، از جمله تاریخ نگارانی است که بیشتر پژوهش‌هایش به روزگار قاجار و عصر مشروطه مرتبط است. او در سال‌‌‌های ۱۳۲۴‌ـ‌۱۳۲۳ کتاب امیرکبیر و ایران را منتشر کرد که نخستین کتاب تالیفی‌ وی بود. شگفت آنجاست که او به‌رغم نگارش تالیفات بسیار در سال‌‌های آتی عمر، همچون کتاب‌‌های فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت ایران و…، اشتهارش را بیش از همه مرهون و مدیون کتاب امیرکبیر و ایران است. در اهمیت این کتاب، همان بس که با گذشت نزدیک به هفت‌دهه از زمان انتشار آن همچنان مورد وثوق تاریخ‌پژوهان است و هر پژوهشگری که سودای پرداختن به موضوع امیرکبیر در سر بپروراند خود را ناگزیر از مراجعه به کتاب آدمیت خواهد دید.

قیمت برای شما: 900000 ریال
×
Scroll