.:.:.:. ادبیات و تاریخ .:.:.:.

بررسی چهره ی دیو و پری در افسانه های مازندران

  • کد کالا : R 3632541

اثری است از فاطمه شمسی به چاپ انتشارات سوره مهر که به بررسی جایگاه دیو و پری در افسانه های مازندران اختصاص یافته است. دیو و پری همواره از جایگاه ویژه ای در افسانه ها برخوردار بوده اند و افسانه های مازندران نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ نویسنده کتاب حاضر تلاش نموده تا ابتدا درکی اسطوره شناختی ارائه دهد، سپس جایگاه دیو و پری را در افسانه های مازندرانی مورد بررسی قرار داده و همه لایه های کهن و اسطوره ای مربوط به آن را پردازش نماید و در انتها به مقایسه چند نمونه افسانه مشابه با برخی از افسانه های مازندرانی با نگاهی تطبیقی بپردازد.

قیمت برای شما: 180000 ریال
×
Scroll