.:.:.:. دفاع مقدس و فرهنگ پایداری .:.:.:.

نیمه پنهان ماه-شهید مهدی باکری

  • کد کالا : d11

معرفی کتاب شهید مهدی باکری

کتاب شهید مهدی باکری نوشته « صفیه مدرس», همسر شهید می باشد که برش های کوتاه از زندگی مشترکشان را روایت می کند. این کتاب، جلد ششم از مجموعه «نیمه ی پنهان ماه» می باشد که به بیان زندگی نامه و خاطرات شهید مهدی باکری از زبان همسرشان می پردازد.

گزیده کتاب شهید مهدی باکری

راست می گویند که آدم ها در لحظهٔ عشق و مرگ تنها هستند. راست می گویند کسی که عشق را چشید، مرگ را تجربه کرده.

یادش نمی آمد کجا خوانده بود که :

عاشق را حساب با عشق است/ با معشوق چه کار، مقصود او عشق است.

آنقدر با خودش کلنجار رفته بود این سال ها. باید به جواب می رسید. صورتش را نزدیک عکس مهدی برد. انگار می خواست رازی را بگوید. دلش غم داشت. نگرانی داشت. چه سخت انتخاب کرده بود. هرچه خواست بگوید، در دلش گفت. مهدی می شنید. احساس کرد او هم راضی است. حالا با اطمینان جواب می داد.
حضور مهدی در زندگیمان طبق معمول که بود، هست. حرفش هست، خاطره اش هست. هر دوتایمان افتخار می کنیم که زیر سایهٔ او هستیم. شوهرم می گوید «ما همیشه مدیون آقا مهدی و شهدا هستیم. » گاهی او برایم خاطره هایی که از مهدی شنیده یا خوانده، تعریف می کند. حتی نزدیک سالگرد، جلوتر از من دست به کار می شود.

قیمت برای شما: 130000 ریال
×
Scroll