.:.:.:. دفاع مقدس و فرهنگ پایداری .:.:.:.

حاج قاسم 2

  • کد کالا : Dfrds

کتاب حاضر 36 روایت از زندگی سراسر جهاد سردار حاج قاسم سلیمانی تا شهادت می باشد.

حاج قاسم اینگونه بود که حاضر بودیم تمام زندگیمان را فدایش کنیم اما او بماند.
پیش مرگش شویم تا سایه حضورش گرمی زندگی و امنیت جان و لبخند لب های مظلومان باشد.
جمعه ای که از آن توقع ظهور داشتیم، برای ما شد داغی که دل تنگی غربت مولایمان را سنگین تر کرد. هر چند که به قول امام بکشید ما را ملت ما بیدارتر می شود. و حاج قاسم با حضورش در سراسر بلاد اسلامی مظلوم، گستره ملت ایران را جهانی کرده است.
همین هم شد کهه با شهادتش بیداری جهانی در دل ها افتاد.

قیمت برای شما: 150000 ریال
×
Scroll