.:.:.:. ادبیات و تاریخ .:.:.:.

ایران و آمریکا(تاریخ یک رابطه از 1720 تا 2020)

  • کد کالا : بل45

تاریخ یک رابطه از 1720 تا 2020

دهه‌ی 1790، «توماس جفرسون» و «جان کوئنسی آدامز» تاریخ ایران را مطالعه می کردند تا در اداره‌ی ملت جدید آمریکا الهام‌بخش آنها باشد. روزنامه های ایرانی از سالهای دهه‌ی 1850 تا دهه‌ی 1920 پیوسته خوانندگان خود را ترغیب می کردند تا از الگوی آمریکا بیاموزند و ایران را به کشوری مترقی، شکوفا با نظام سیاسی جمهوری تبدیل کنند. سالهای منتهی به 1919 شورش هایی در حمایت از آمریکا در خیابان های تهران به راه افتاد. این ایام همان ایامی است که تاریخ روابط ایران و آمریکا به واقع آغاز می شود و دقیقاً همان چیزی است که به شدت در تمام آثار مربوط به تاریخ این رابطه از قلم افتاده است. بسیار پیش از آنکه دولتین تهران و واشنگتن در زمانه‌ی ما پاورچین پاورچین به سوی هم گام بردارند، بسیار پیش از آنکه «شیطان بزرگ» و «محور شرارت»ی وجود داشته باشد، خیلی پیشتر از دولت مصدق و حادثه‌ی گروگانگیری، روابط میان دو کشور بر اساس احترام و درک متقابل شکل گرفته بود. آغاز روابط دو کشور را به جای یافتن گناهکار اصلی «گناه نخستین» در صفحات تاریخی، باید در چنین فضایی جست‌و‌جو کرد و این کتاب به منظور نورافشارنی بر چنین روایت تاریخی‌ای به رشته‌ی تحریر درآمده است.

قیمت برای شما: 1800000 ریال
×
Scroll