.:.:.:. ادبیات و تاریخ .:.:.:.

تاریخچه کوتاهی از فلسفه

  • کد کالا : سیب565

این کتاب کل تاریخ فلسفه غرب را از طریق روایت زندگینامه‌های کوتاه 40 فیلسوف از سقراط تا پیتر سینگر بررسی می‌کند. (استیون پول - نویسنده و روزنامه‌نگار انگلیسی)
- این کتاب در چهل فصل کوتاه راهنمایی آموزنده و روشنی برای شناخت چهل فیلسوف اصلی غرب ارائه می‌دهد. (Katie Owen)
- این کتاب جای خوبی برای غرق شدن در تاریخ اندیشه غربی است. (پابلیشرز ویکلی - مجله خبری تجاری هفتگی در آمریکا)
- کتابی بسیار جذاب. (مجله The Christian Century)
- اگر به دنبال کتابی در مورد فلسفه هستید، کتاب تاریخچه کوتاهی از فلسفه نوشته نایجل وابرتون نقطه شروع خوبی است. (Sacramento Newsand Review)- این کتاب کل تاریخ فلسفه غرب را از طریق روایت زندگینامه‌های کوتاه 40 فیلسوف از سقراط تا پیتر سینگر بررسی می‌کند. (استیون پول - نویسنده و روزنامه‌نگار انگلیسی)
- این کتاب در چهل فصل کوتاه راهنمایی آموزنده و روشنی برای شناخت چهل فیلسوف اصلی غرب ارائه می‌دهد. (Katie Owen)
- این کتاب جای خوبی برای غرق شدن در تاریخ اندیشه غربی است. (پابلیشرز ویکلی - مجله خبری تجاری هفتگی در آمریکا)
- کتابی بسیار جذاب. (مجله The Christian Century)
- اگر به دنبال کتابی در مورد فلسفه هستید، کتاب تاریخچه کوتاهی از فلسفه نوشته نایجل وابرتون نقطه شروع خوبی است. (Sacramento Newsand Review)

قیمت برای شما: 550000 ریال
×
Scroll