.:.:.:. ادبیات و تاریخ .:.:.:.

مشروطه ازقم تاقلهک

 

این کتاب رساله سطح چهار (دکتری) است، که به بررسی مبانی فکری جریان های مشروطه پرداخته. عنوان پایان نامه، بررسی مبانی نظری مشروطه خواهان و مشروطه طلبان بوده.
با مطالعه این کتاب بسیاری از شبهات راجع به مشروطه و اختلاف ظاهری علما و مواضع مجتهد نوری و آخوند خراسانی و نظر ایشان راجع به ولایت فقیه و پاسخ مستشکلان راجع به علما داده خواهد شد.

قیمت برای شما: 820000 ریال
تعداد موجودی: 1

کد کالا :

13240

قطع و جلد :

سال چاپ :

0

تعدادصفحه :

0

×
Scroll