.:.:.:. دفاع مقدس و فرهنگ پایداری .:.:.:.

حسین پسر غلامحسین

زندگی نامه و خاطراتی از شهید محمد حسین یوسف الهی

کتاب از یک مقدمه و پنج فصل تشکیل یافته است. در قسمت مقدمه سه مطلب از ناشر، نویسنده و خانواده شهید بیان شده است. در همین قسمت علت نام گذاری کتاب و سیر تکون کتاب ذکر شده است

برشی از صفحه ۱۱ و ۱۴:

مجموعه حاضر تلاشی صادقانه در جهت بازشناسی شخصی شهید محمد حسین یوسف الهی از تولد تا شهادت است در نگارش این اثر از مصاحبه ها دست نوشته ها نوارها فیلم ها و کتاب نسل سوخته نوشته مهدی فراهانی استفاده شده با عنایت به تاکید خانواده محترم شهید یک و سه کتاب با بیانی ساده و روان از زبان مادر شهید به تحریر در آمده و فصول ۲ و ۴ خاطراتی است که همرزمان دوستان و خانواده شهید بیان نمودند فصل پنجم به عکس ها یادها و مستندات اختصاص یافته است.

محمد حسین درب این خانه لاله مرزبان و همسرش به آقا حسین شهرت داشت اما تکه کلام خودش حسین پسر غلامحسین بود. به رسم پایداری خاطرات جنگ و دوران حماسه نام این کتاب را حسین پسر غلامحسین؛ نسل سوخته دو گذاشتیم.

به نظر می رسید عنوان کتاب اگر در بردارند مفهومی ویژه بود خیلی از بهتر از تکه کلامی از شهید باشد.

قیمت برای شما: 260000 ریال
تعداد موجودی: 1

کد کالا :

14303

قطع و جلد :

سال چاپ :

0

تعدادصفحه :

0

×
Scroll